• Home

 • Publications '09-'18:
  1 Adam DEPTUŁA, PARTYKA MARIAN A.: Analiza rozwoju regionalnego przedsiębiorstw w zakresie mechatroniki, Konf. pt.: Ewaluacja ;rozwoju regionalnego w wymiarze społecznym, gospodarczym i środowiskowym; Wydz. Zarz. i Inż. Prod. Polit. Opol, Otmuchów 2009,str.177-188, 2009.
  2 Adam DEPTUŁA, PARTYKA MARIAN A.: Funkcjonalna analiza porównawcza przedsiębiorstw według Katalogu Branżowego 2007 oraz 2008 Napędy i Sterowanie, Napędy i Sterowanie 5/2009, str.85-93, 2009.
  3 Adam DEPTUŁA, PARTYKA MARIAN A.: Analiza rozwoju regionalnego przedsiębiorstw w zakresie mechatroniki, Konf. pt.: Ewaluacja ;rozwoju regionalnego w wymiarze społecznym, gospodarczym i środowiskowym; Wydz. Zarz. i Inż. Prod. Polit. Opol, Otmuchów 2009,str.177-188, 2009.
  4 DEPTUŁA ADAM, PARTYKA MARIAN A, Cyprian GRABOWSKI.: Numeryczne problemy wyznaczania gałązek prawdziwych na logicznych drzewach decyzyjnych, XXXVIII Konf. Zast. Mat., Zakopane 2009, Inst. Mat. PAN, Warszawa., 2009.
  5 DEPTUŁA ADAM.: Analiza właściwości dynamicznych układu hydraulicznego za pomocą grafów rozgrywających parametrycznie, Konferencja: Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych-Cylinder 2010; Instytut Techniki Górniczej KOMAG Gliwice 2010,str.325-340., 2010.
  6 DEPTUŁA ADAM, PARTYKA MARIAN A.: Zastosowanie układów wielowartościowych równań logicznych z wagowymi iloczynami do oceny rangi ważności parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych systemów technicznych, XXXIX Konf. Zast. Mat., Zakopane 2010, Inst. Mat. PAN, Warszawa 2010.
  7 DEPTUŁA ADAM.: Logiczna ocena zmian parametrów konstrukcyjnych dla modelowania własności dynamicznych, XXXIX Konf. Zast. Mat., Zakopane 2010, Inst. Mat. PAN, Warszawa 2010.
  8 DEPTUŁA ADAM.: Zastosowanie grafów zależności i łańcuchów Markowa w badaniu własności dynamicznych układów maszynowych, IV Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, Pokrzywna 2010; Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Seria: Mechanika z. 96 Nr kol. 334/2010, Opole 2010,str.17-18, 2010.
  9 DEPTUŁA ADAM., PARTYKA MARIAN A.: Application of game graphs in optimization of dynamic system structures, International Journal of Applied Mechanics and Engineering, 2010, vol.15, No.3, pp. 647-656.,2010.
  10 DEPTUŁA ADAM., PARTYKA MARIAN A.: Zastosowanie grafów rozgrywających parametrycznie i dekompozycji w procesie optymalizacji dynamicznych struktur systemowych, Górnictwo Odkrywkowe 3/2010, str.131-134., 2010.
  11 DEPTUŁA ADAM., PARTYKA MARIAN A.: Zastosowanie grafów zależności i drzew rozgrywających parametrycznie w procesie innowacji na przykładzie układów maszynowych, XIII Konferencja Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie; Zakopane 2010, ;Pol. Towarz. Zarz. Prod. PTZP, str. 323-333, 2010.
  12 DEPTUŁA ADAM., PARTYKA MARIAN A.: Badanie własności dynamicznych układów maszynowych z uwzględnieniem wielokrotnej numeracji wierzchołkowej dla drzew rozgrywających parametrycznie, Napędy i Sterowanie 3/2010, str.140-147, 2010.
  13 DEPTUŁA ADAM., PARTYKA MARIAN A.: Kompleksowe struktury rozgrywające parametrycznie w badaniu własności dynamicznych układów maszynowych, IV Konferencja Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie; Zakopane 2011, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją PTZP, Opole 2011.
  14 DEPTUŁA ADAM..: Równania logiczne z wagowymi współczynnikami i kompleksowe struktury rozgrywające parametrycznie w optymalizacji układów maszynowych; V Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, Pokrzywna 2011; Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Seria: Mechanika z. 98 Nr kol. 341/2011, Opole 2011.
  15 DEPTUŁA ADAM., PARTYKA MARIAN A., PIŁOT TOMASZ.: Analiza produktów i usług prezentowanych na targach branżowych, Hydraulika i Pneumatyka 5/2011.
  16 DEPTUŁA ADAM., PARTYKA MARIAN A.: Znaczenie wierzchołków początkowych w rozkładach struktur kompleksowych i grafów rozgrywających parametrycznie w badaniu własności dynamicznych układów maszynowych; XL Konferencja Zastosowań Matematyki (30.08- 06.09.2011) Zakopane 2011, Instytut Matematyczny PAN, Warszawa 2011.
  17 DEPTUŁA ADAM.: Wagowe równania logiczne wytycznych projektowania w optymalizacji dyskretnej układów maszynowych; XL Konferencja Zastosowań Matematyki (30.08-06.09.2011) Zakopane 2011, Instytut Matematyczny PAN, Warszawa 2011.
  18 DEPTUŁA ADAM., PARTYKA MARIAN A., Application of dependence graphs and game trees for decision decomposition for machine systems, Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems, 2011, vol.5, No.3, pp.17-26.
  19 DEPTUŁA ADAM.: Analiza porównawcza optymalnych logicznych drzew decyzyjnych i indukcyjnych drzew systemu DeTreex w optymalizacji dyskretnej układów maszynowych, Polskie Stowarzyszenie Zarządzanie Wiedzą, Seria: Studia i Materiały, Bydgoszcz 2011.
  20 DEPTUŁA ADAM.: Determination of game-tree structures complexity level in discrete optimization of machine systems, International Masaryk Conference for Ph. D. students and young researches. December 12-16, 2011. Hradec Kralove, Czech Republic.
  21 DEPTUŁA ADAM., PARTYKA MARIAN A.: Podobieństwa i różnice kompleksowych struktur rozgrywających parametrycznie w badaniu własności dynamicznych układów maszynowych; XXV Konferencja Naukowa - Problemy rozwoju maszyn roboczych, 22-25 stycznia 2012, Zakopane 2012; Zeszyty Naukowe WSOWL, Nr 3 (165) 2012, Wrocław 2012.
  22 DEPTUŁA ADAM.: Decision analysis of designing guidelines in conditions of uncertainty in the analysis of dynamic properties of machine systems; XV Konferencja Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, Zakopane 2012, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją PTZP 2012, Opole 2012
  23 DEPTUŁA ADAM., PARTYKA MARIAN A.: Rozłączna analiza logiczna wytycznych projektowania z uwzględnieniem niepewności w modelowaniu układów maszynowych; XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: COMPUTER AIDED ENGINEERING (30.05-2.06.2012); Politechnika Wrocławska - Szklarska Poręba 2012; Journal of Transdisciplinary Systems Science, 2012, vol.16, No.1, pp. 161-173, ISSN 1427-275X.
  24 DEPTUŁA ADAM.: Analiza decyzyjna wytycznych projektowania w warunkach niepewności i zmniejszonej wartościowości w badaniu własności dynamicznych układów maszynowych, VI Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej, Pokrzywna 2012; Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2012.
  25 DEPTUŁA ADAM., ŁUSZCZYNA RAFAŁ., PARTYKA MARIAN A.: Zastosowanie graficznych struktur decyzyjnych w metodologii projektowania i zarządzania na przykładzie CAD układów maszynowych, Studia i Monografie, Zeszyt nr 315, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2012, ISBN 978-83-62736-68-3.
  26 DEPTUŁA ADAM., PARTYKA MARIAN A.: Rozwiązywanie wagowych wielowartościowych równań logicznych opisujących wytyczne projektowania w optymalizacji dyskretnej układów maszynowych. XLI Konferencja Zastosowań Matematyki (04-11.09.2012) Zakopane 2012, Instytut Matematyczny PAN, Warszawa 2012.
  27 DEPTUŁA ADAM.: Współczynnik złożoności struktury dla wielowartościowych logicznych drzew decyzyjnych. XLI Konferencja Zastosowań Matematyki (04-11.09.2012) Zakopane 2012, Instytut Matematyczny PAN, Warszawa 2012.
  28 DEPTUŁA ADAM.: Współczynnik złożoności struktury dla minimalizacji wielowartościowych funkcji logicznych. XLI Konferencja Zastosowań Matematyki (04-11.09.2012) Zakopane 2012, Instytut Matematyczny PAN, Warszawa 2012.
  29 DEPTUŁA ADAM, PARTYKA MARIAN A.: Separate logical analysis of design guidelines in the machine systems modeling; XXIII Ogólnopolska i III Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Dydaktyczna Teorii Mechanizmów, Maszyn i Układów Mechatronicznych IFToMM, Koszalin- Kołobrzeg (19-22.09.2012); International Journal of Applied Mechanics and Engineering, 2012, vol.17, No.3, pp. 779-790, ISSN 1425-1655.
  30 DEPTUŁA ADAM , PARTYKA MARIAN A., OSIŃSKI PIOTR: Discrete optimization of a gear pump after tooth root undercutting by means of multi-valued logic trees, Archives of Civil and Mechanical Engineering, Volume 13, Issue 4, December 2013, Pages 422-431., 2013
  31 DEPTUŁA ADAM.: Struktury rozgrywające parametrycznie jako narzędzie wspomagania decyzji w procesie innowacji, Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania rozwoju innowacji [red.] Lis A. M., Zieliński G., Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2013, s. 35-44
  32 DEPTUŁA ADAM, PARTYKA MARIAN A., TISZBIEREK AGNIESZKA: Analiza porównawcza funkcjonalności przedsiębiorstw według Katalogu Branżowego "Napędy i Sterowanie" z zakresu lat 2007-2012, Napędy i Sterowanie 2/2013, str. 86-95, 2013
  33 DEPTUŁA ADAM, PARTYKA MARIAN A.: Discrete optimization of a gear pump after tooth undercutting by means of complex multi-valued logic trees, Innovations in Management and Production Engineering, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2013, Opole, ISBN: 978-83-930399-9-9, s. 175-186, 2013
  34 DEPTUŁA ADAM, PARTYKA MARIAN A.: Kompleksowy współczynnik złożoności dla struktur rozgrywających parametrycznie w optymalizacji dyskretnej pompy zębatej z podciętą stopa zęba, XLII Konf. Zast. Mat., Zakopane 2013, Inst. Mat. PAN, Warszawa 2013, str.11-12, 2013
  35 DEPTUŁA ADAM.: Struktury rozgrywające parametrycznie w ujęciu semantycznym, XLII Konf. Zast. Mat., Zakopane 2013, Inst. Mat. PAN, Warszawa 2013, str. 10-11, 2013
  36 DEPTUŁA ADAM: Kompleksowy współczynnik złożoności dla struktur rozgrywających parametrycznie z grafu zależności przepływu sygnałów, XLII Konf. Zast. Mat., Zakopane 2013, Inst. Mat. PAN, Warszawa 2013, str. 9-10, 2013
  37 DEPTUŁA ADAM, PARTYKA MARIAN A.: Złożoność decyzyjna kompleksowych struktur rozgrywających parametrycznie w zarządzaniu projektami na przykładzie układów maszynowych, Zarządzanie Logistyką- procesy, koncepcje, narzędzia, pod redakcją Tadeusza Pokusy, WSZIA, Opole 2013.
  38 DEPTUŁA ADAM, PARTYKA MARIAN A.: Complex coefficient of complexity for game-tree structures in discrete optimization of a gear pump having teeth undercutting, Innovations in Management and Production Engineering, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014, Opole 2014, pp.85-96.
  39 DEPTUŁA ADAM .: Game graph in the syntactic analysis of sentences in knowledge management, edited by Ryszard Knosala, Innovations in Management and Production Engineering, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014, Opole 2014., str.75-84, 2014
  40 DEPTUŁA ADAM, PARTYKA MARIAN A, GARBACZ GRZEGORZ: Analiza metody oceny pracowników dydaktycznych na przykładzie wybranej katedry na kierunku inżynieria produkcji, edited by Ryszard Knosala, Innovations in Management and Production Engineering, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014, Opole 2014., str. 925-936
  41 DEPTUŁA ADAM .: Game- tree structures with the complex complexity level as a tool in knowledge engineering, Systems in Management, Vol 2, Z. 2/2014 rok, ISSN 2084-5537, 2014
  42 DEPTUŁA ADAM.: Application of multi-valued weihtimg logical functions in the analysis of a degree of importance of construction parameters on the example of hydraulic valves, International Journal of Applied Mechanics and Engineering, 2014, vol.19, No.3, University Press Zielona Góra, pp. 539-548,ISSN 1425-16554
  43 DEPTUŁA ADAM., PARTYKA MARIAN A.: Decision optimization of machine sets with taking into consideration logical tree minimization of design guidlines. International Journal of Applied Mechanics and Engineering, 2014, vol.19, No.3, University Press Zielona Góra, pp. 549-561 ISSN 1425-16554
  44 DEPTUŁA ADAM., DEPTUŁA ANNA M.: Określanie kluczowych elementów oceny w szacowaniu ryzyka innowacyjnego z wykorzystaniem pakietu indukcyjnego DeTreex, XLIII Konf. Zast. Mat., Zakopane 2014, Inst. Mat. PAN, Warszawa 2014
  45 DEPTUŁA ADAM: Indukcyjne drzewa decyzyjne (entropia) jako odpowiednik zmodyfikowanych drzew logicznych w wyznaczaniu rangi ważności zmiennych decyzyjnych projektowanego układu, XLIII Konf. Zast. Mat., Zakopane 2014, Inst. Mat. PAN, Warszawa 2014
  46 DEPTUŁA ADAM: Synteza grafów zależności dla struktur drzewiastych rozgrywających parametrycznie, XLIII Konf. Zast. Mat., Zakopane 2014, Inst. Mat. PAN, Warszawa 2014
  47 DEPTUŁA ADAM: Grafy zależności rozgrywające parametrycznie w opisie mechatronicznych układów kaskadowych, konferencja naukowo-techniczna Maszyny i Pojazdy dla Budownictwa I Górnictwa Skalnego, SIMP, Wrocław 2014 [w recenzji]
  48 DEPTUŁA ADAM., PARTYKA MARIAN A.: Analiza dokładności w procesie wyznaczania rangi ważności parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych pompy zębatej z podciętym zębem, konferencja naukowo-techniczna Maszyny i Pojazdy dla Budownictwa I Górnictwa Skalnego, SIMP, Wrocław 2014.
  49 DEPTUŁA ADAM.: The application of neural network to the analysis of acoustic signals for the gear pump with undercut tooth, edited by Ryszard Knosala, Innovations in Management and Production Engineering, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2015, Opole 2015., str. 35-46
  50 DEPTUŁA ADAM, PARTYKA MARIAN A.: Analiza porównawcza dokładności w procesie wyznaczania rangi ważności parametrów konstrukcyjno- eksploatacyjnych pompy zębatej z podciętym zębem, edited by Ryszard Knosala, Innovations in Management and Production Engineering, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2015, Opole 2015., str. 47-59.
  51 DEPTUŁA ADAM.: Modyfikacja rozkładu grafu rozgrywającego parametrycznie na przypadek wielowymiarowego grafu zależności, XLIV Konf. Zast. Mat., Zakopane 2015, Inst. Mat. PAN, Warszawa 2015.
  52 DEPTUŁA ADAM.: Wielowymiarowe grafy zależności rozgrywające parametrycznie w opisie mechatronicznych układów kaskadowych, XLIV Konf. Zast. Mat., Zakopane 2015, Inst. Mat. PAN, Warszawa 2015
  53 DEPTUŁA ADAM., PARTYKA MARIAN A.: Analiza porównawcza klasyfikacyjnych metod informacyjnych, XLIV Konf. Zast. Mat., Zakopane 2015, Inst. Mat. PAN, Warszawa 2015
  54 DEPTUŁA ANNA M., DEPTUŁA ADAM.: Zastosowanie struktur rozgrywających parametrycznie w analizie kryteriów oceny ryzyka innowacji, XLIV Konf. Zast. Mat., Zakopane 2015, Inst. Mat. PAN, Warszawa 2015
  55 DEPTUŁA ADAM.: Application of game graphs to describe the inverse problem in the designing of mechatronic vibrating systems, GRAPH-BASED MODELLING IN ENGINEERING, Springer 2015 [w druku]
  56 DEPTUŁA ADAM, PARTYKA MARIAN A.: Graphic matrix fromalization of logical decision trees in the optimization of machine systems, GRAPH-BASED MODELLING IN ENGINEERING, Springer 2015 [w druku]
  57 DEPTUŁA ADAM.: Zintegrowany system decyzyjny w badaniach akustycznych na przykładzie pompy zębatej, Transport przemysłowy i maszyny robocze 40(4), str. 65-71, ISSN 899-5489, 2015
  58 DEPTUŁA ADAM, Dariusz KUNDERMAN, Piotr OSIŃSKI, Urszula RADZIWANOWSKA, Radosław WŁOSTOWSKI: Acoustic Diagnostics Applications in the Study of Technical Condition of Combustion Engine, Archives of Acoustics, 41(2), Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN), pp.345-350, ISSN: 0137-5075, 2016, http://acoustics.ippt.pan.pl/index.php/aa/article/view/1584 59 DETUŁA ADAM, Piotr OSIŃSKI, Urszula RADZIWANOWSKA: Decision Support System for Identifying Technical Condition of Combustion Engine, Archives of Acoustics, 41(3), Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN), pp.449-460, http://acoustics.ippt.pan.pl/index.php/aa/article/view/1680/pdf_179, 2016
  60 DEPTUŁA ADAM: Examination of acoustic properties of a gear pump after tooth root undercutting using the induction of decision trees, International journal for science, technics and innovations for the industry MTM- Machines, Technologie, Materials, Scientific technical Union of Mechanical Engineering 10/17, pp.19-22, ISSN: 1313-0226, 2016
  61 DEPTUŁA ADAM:Porównanie metod z zakresu analizy przekładni planetarnych za pomocą modeli grafowych, XV Konf. Zast. Mat., Zakopane 2016, Inst. Mat. PAN, Warszawa 2016
  62 DEPTUŁA ADAM:Zastosowanie struktur rozgrywających parametrycznie w analizie przekładni planetarnej zamodelowanej grafem konturowym, XLV Konf. Zast. Mat., Zakopane 2016, Inst. Mat. PAN, Warszawa 2016
  63 DEPTUŁA ADAM, PARTYKA M.A :Znaczenie kolejności atrybutów dla zbiorów przykładów klasyfikowanych z wykorzystaniem indukcyjnych drzew decyzyjnych, XLV Konf. Zast. Mat., Zakopane 2016, Inst. Mat. PAN, Warszawa 2016
  65 DEPTUŁA ADAM, ANNA M. DEPTUŁA :Zastosowanie struktur rozgrywających parametrycznie w analizie kryteriów oceny ryzyka innowacji, XLV Konf. Zast. Mat., Zakopane 2016, Inst. Mat. PAN, Warszawa 2016
  66 DEPTUŁA ADAM, ANNA M. DEPTUŁA : Analiza wyników optymalizacji innowacyjnej pompy zębatej w kontekście ważności zastosowanych kryteriów ocen, edited by Ryszard Knosala, Innovations in Management and Production Engineering, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2017, Opole 2017
  67 DEPTUŁA ADAM., OSIŃSKI P.: The Optimization of Three-Involute Tooth Outline with Taking into Consideration Multi-valued Logic Trees, Proceedings of the 13th International Scientific Conference, Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham, RESRB, 2017
  68 DEPTUŁA ADAM., PARTYKA M.A.: Inductive Decision Tree Analysis of the Validity Rank of Construction Parameters of Innovative Gear Pump after Tooth Root Undercutting, International Journal of Applied Mechanics and Engineering, Vol. 22, Issue 1, pp.25-34, DOI: 10.1515/ijame-2017-0002, 2017
  69 DEPTUŁA ADAM, DREWNIAK J., KĄDZIOŁKA T., ZAWIŚLAK S.: Kinematics of Biplanetary Epicyclic Gears, Proceedings of the 7th International Workshop on Computational Kinematics that was held at Futuroscope-Poitiers, France, in May 2017, Editors: Said ZeghloulLotfi RomdhaneMed Amine Laribi , pp 217-224, vol 50. Springer, Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-319-60867-9_25
  70 DEPTUŁA ADAM, DREWNIAK J., PARTYKA M.A.: Analysis of a planetary gear modeled with a contour graph taking into account the method of parametric play structures, Mechanik nr 7/2017, str. 640- 642, DOI: 10.17814/mechanik.2017.7.98
  71 DEPTUŁA ADAM, OSIŃSKI P.: Integrated decision support system for acoustic diagnostics in the technical state of the internal combustion engine, Mechanik 7/2017, str. 574- 576, DOI: 10.17814/mechanik.2017.7.77
  72 DEPTUŁA ADAM, OSIŃSKI P., PARTYKA M.A.: Identification of influence of part tolerances of 3pwr-se pump on its total efficiency taking into consideration multi- valued logic trees, POLISH MARITIME RESEARCH 1 (93) 2017 Vol. 24; pp. 47-59 10.1515/pomr-2017-0006
  73 DEPTUŁA ADAM.: Analiza automatycznych skrzynek przekładniowych z uwzględnieniem logicznych drzew decyzyjnych, XLVI Konf. Zast. Mat., Zakopane 2017, Inst. Mat. PAN, Warszawa 2017
  74 DEPTUŁA ADAM, DEPTUŁA Anna Małgorzata.: Porównanie wyników analizy nieparametrycznej percepcji ryzyka dla wybranych typów osobowości eksperta , XLVI Konf. Zast. Mat., Zakopane 2017, Inst. Mat. PAN, Warszawa 2017
  75 DEPTUŁA ADAM, KRZYŻAK A., PARTYKA M.A.: Wybrane zagadnienia analizy dokładności logicznych wielowartościowych drzew decyzyjnych z uwzględnieniem zmiennych warunkowych, XLVI Konf. Zast. Mat., Zakopane 2017, Inst. Mat. PAN, Warszawa 2017
  76 DEPTUŁA ADAM.: Struktury rozgrywające parametrycznie w ujęciu analitycznym dla przekładni planetarnych zamodelowanych grafem konturowym, XLVI Konf. Zast. Mat., Zakopane 2017, Inst. Mat. PAN, Warszawa 2017
  77 DEPTUŁA ADAM, MACEK W., FASZYNKA S.: Fatigue fracture surface analysis of the EN AW-2017A specimens with rectangular section, MECHATRONICS - IDEAS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS, Gliwice- Jawornik, 2017
  78 DEPTUŁA ADAM, MACEK W., PARTYKA M.A.: Assessing the damage importance rank in acoustic diagnostics of technical conditions of the internal combustion engine with multi-valued logical decision trees, II International Conference of Computational Methods in Engineering Science 23-25.11.2017, Lublin
  79 DEPTUŁA ADAM, DREWNIAK J., PARTYKA M.A.: Analysis of a planetary gear modelled with a contour graph considering the decision making complexity of game-tree structures, II International Conference of Computational Methods in Engineering Science 23-25.11.2017, Lublin
  80. DEPTUŁA ADAM., DREWNIAK J., PARTYKA M.A: Application of dependence graphs and game trees in analysis of a planetary gear modeled with a contour graph, International Conference Methods and Tools for CAE - concepts and applications, 18-20.10.2017, Bielsko- Biała
  81 DEPTUŁA ADAM, MACEK W., PARTYKA M.A; Discrete optimization of a gear pump after tooth root undercutting taking into account the decision- making complexity of complex game- tree structures International Conference Methods and Tools for CAE - concepts and applications, 18-20.10.2017, Bielsko- Biała
  82 DEPTUŁA A., ZAWIŚLAK S., PARTYKA M.A: Zastosowanie decyzyjnych drzew logicznych i grafów zależności w analizie automatycznych skrzynek przekładniowych, Autobusy - Technika. Eksploatacja. Systemy Transportowe, 12/2017, str. 808-814
  83 DEPTUŁA A, DREWNIAK J., PARTYKA M.A, KĄDZIOŁKA T.: Algorytm doboru optymalnej liczby zębów kół walcowych przekładni biplanetarnej, Autobusy - Technika. Eksploatacja. Systemy Transportowe, 12/2017, str. 802-806
  84 DEPTUŁA ADAM.: Kompleksowe struktury rozgrywające parametrycznie dla grafu Hsu w analizie automatycznych skrzynek przekładniowychych, XLVII Konf. Zast. Mat., Zakopane 2018, Inst. Mat. PAN, Warszawa 2018
  85 DEPTUŁA ADAM, ANNA M. DEPTUŁA.: Uwzględnienie złożoności obliczeniowej w analitycznym zapisie struktur rozgrywających parametrycznie dla grafu Hsu, XLVII Konf. Zast. Mat., Zakopane 2018, Inst. Mat. PAN, Warszawa 2018
  86 DEPTUŁA ADAM, KRZYŻAK A., PARTYKA M.A.: Zastosowanie przybliżonych tablic decyzyjnych w klasyfikacji systemów informacyjnych, XLVII Konf. Zast. Mat., Zakopane 2018, Inst. Mat. PAN, Warszawa 2018